Spaavdelningen

I Kronan finns en spaavdelning med bastu och bubbelpool. Poolens reningssystem är anpassat för cirka 6 badande per bokningsbart pass.

Spaavdelningen bokas med hjälp av nyckeltaggen på skärmen i gårdshuset, alternativt via appen eller på hemsida, se Bokningssystemet i Kronan.

För att visa hänsyn till boende i närliggande lägenheter och öka trivseln i vårt område ska nedanstående trivselregler respekteras och följas:

  • Lokalen får nyttjas mellan klockan 6:00-22:00. Lokalen ska vara utrymd klockan 22:00 samt stängd och låst.
  • Lokalen ska återlämnas i städat skick. Städskåpet står precis utanför dörren till gemensamhetslokalen.
  • Det åligger den som hyr lokalen att se till att de personer som vistas i spaavdelningen inte för oväsen och stör grannar genom att vara högljudda på vår gemensamma gård.

Vid försummelse kommer styrelsen att ta ut en avgift på 5000 kronor för att täcka de kostnader som uppstår i samband med misskötseln. Till exempel kostnader för extra städning och utryckning av störningsjouren. Det är bostadsrättsinnehavaren som debiteras. Därtill kan styrelsen besluta att bostadsrättsinnehavaren blir avstängd i 6 månader, från såväl gemensamhetslokalen som spaavdelningen.