Ordinarie stämma 2019

Ikväll hölls föreningens årsstämma. Under mötet valdes en styrelse med Eva Li Lind som ny ordinarie ledamot och Brite Ejnarsson som ny suppleant, samtidigt som Sanna Nilsson och Johan Sagemark avtackades med blommor. Victor Johansson tar över som ordförande efter Karin Wiklund.

De föreslagna stadgeändringarna godkändes och de nya skrivningarna är nu gällande. En uppdaterad version av stadgarna publiceras inom kort på hemsidan.

Radiatorer, termostater och termostatventiler

Föreningen har vattenburen värme. Det kommunala fjärrvärmesystemet värmer upp en intern krets som sedan leds ut till lägenheter, lokaler och gemensamma utrymmen. Vattnet i rörledningarna beror på utetemperaturen — ju kallare ute, desto varmare vatten skickas ut i husen.

På varje radiator sitter en termostat där var och en har möjlighet att justera temperaturen i rummet, genom att strypa värmetillförseln till den temperatur man trivs med. Termostatventilen, innanför vredet, reglerar vattenflödet för att hålla önskad temperatur. Om utetemperaturen sjunker från t.ex. 0 grader till -10 grader så ser ventilen automatiskt till att inomhustemperaturen är densamma. Du ska inte behöva kompensera för detta manuellt.

En radiator överför värme till luften genom konvektion, vilket skapar ett luftflöde som värmer hela rummet. För bästa effekt ska elementen stå fritt för att tillåta maximal cirkulation. Gardiner och möbler som döljer radiatorn hämmar därför dess funktion.

Det är termostaten och termostatventilen som bytts nu under våren. Om du tidigare upplevt det svårt att styra temperaturen kan det ha varit termostatventilen som fastnat och inte kunnat göra sitt jobb.

Problem med e-fakturor i april

Frubo, som hanterar föreningens ekonomiska förvaltning, meddelar att månadens e-fakturor inte gått ut om de ska. I en nyhet på sin hemsida skriver de:

Om e-fakturan inte har nått fram till er internetbank eller att beloppet inte har dragits från ert konto efter den siste april får ni gärna maila till oss, info@frubo.se så ger vi er betalningsuppgifter.
Ingen av de drabbade kommer att få någon påminnelseavgift.

Föreningens styrelse har ingen ytterligare information utan hänvisar eventuella frågor till Frubo.

Städdag, 1 maj

Den traditionsenliga städdagen äger rum den 1 maj, från klockan 10:00. Vi hjälps åt att städa gårdarna, rensa ogräs, olja in trädäcket vid Kronan, storstäda gemensamhetslokalen, verkstaden och gymmet samt rensar bort gamla cyklar. Vi avslutar med korvgrillning.

Det kommer att finnas en container på gården, vid sopnedkasten, i samband med städdagen. Har du några grovsopor som inte får plats i behållarna i grovsoprummet kan du passa på att slänga dem i containern

Städdagen är inte obligatorisk utan mer ett sätt för alla att engagera sig i vår förening, göra det fint och umgås med grannarna. Om man inte kan eller vill men får lite dåligt samvete erbjuds möjligheten att köpa sig fri. Swisha valfritt belopp, enligt anslag i trapphusen, så går pengarna till korvgrillningen för de som deltar på städdagen.

Gymrenoveringen – uppdatering

Renoveringen kommer fortsätta till och med torsdagen den 28 februari.

När gymmet öppnar igen kommer öppettiderna vara 06:00-22:00, som en ytterligare en åtgärd att minska eventuella störningar för intilliggande lägenheter. Utanför dessa tider kommer det inte gå att komma in i gymmet.

Informationsträff, 25 feb.

Efter de frågor som kommit upp i samband med åtgärderna att hålla trapphus och loftgångar fria bjuder styrelsen in till en informationsträff tillsammans med Linköpings Brandservice, som föreningen anlitar som del i det systematiska brandskyddsarbetet.

TID: måndagen 25 februari, 19:00
PLATS: gårdshuset Kronan

Anslag om detta finns uppsatta i trapphusen samt på anslagstavlan i Kronan.