Städdag, 1 maj

Den traditionsenliga städdagen äger rum den 1 maj, från klockan 10:00. Vi hjälps åt att städa gårdarna, rensa ogräs, olja in trädäcket vid Kronan, storstäda gemensamhetslokalen, verkstaden och gymmet samt rensar bort gamla cyklar. Vi avslutar med korvgrillning.

Det kommer att finnas en container på gården, vid sopnedkasten, i samband med städdagen. Har du några grovsopor som inte får plats i behållarna i grovsoprummet kan du passa på att slänga dem i containern

Städdagen är inte obligatorisk utan mer ett sätt för alla att engagera sig i vår förening, göra det fint och umgås med grannarna. Om man inte kan eller vill men får lite dåligt samvete erbjuds möjligheten att köpa sig fri. Swisha valfritt belopp, enligt anslag i trapphusen, så går pengarna till korvgrillningen för de som deltar på städdagen.

Gymrenoveringen – uppdatering

Renoveringen kommer fortsätta till och med torsdagen den 28 februari.

När gymmet öppnar igen kommer öppettiderna vara 06:00-22:00, som en ytterligare en åtgärd att minska eventuella störningar för intilliggande lägenheter. Utanför dessa tider kommer det inte gå att komma in i gymmet.

Informationsträff, 25 feb.

Efter de frågor som kommit upp i samband med åtgärderna att hålla trapphus och loftgångar fria bjuder styrelsen in till en informationsträff tillsammans med Linköpings Brandservice, som föreningen anlitar som del i det systematiska brandskyddsarbetet.

TID: måndagen 25 februari, 19:00
PLATS: gårdshuset Kronan

Anslag om detta finns uppsatta i trapphusen samt på anslagstavlan i Kronan.

Beslut extra föreningsstämma, 5 november

Ikväll hölls den utannonserade extra föreningsstämman. På dagordningen fanns fyllnadsval av internrevisor samt beslut om stadgeändringar.

Sammanfattning:

  • Thomas Gustafsson valdes till internrevisor.
  • Ett andra beslut om stadgans 10§ godkändes och ändringarna blir nu införda.
  • Ett första beslut om nya stadgeändringar godkändes. (Det krävs ett andra beslut på vårens ordinarie stämma innan de blir gällande.)

Protokollet blir tillgängligt i gårdshuset Kronan inom ett par veckor.

Extra föreningsstämma, 5 november

Måndagen den 5 november 19:00 hålls extra föreningsstämma i gemensamhetslokalen i gårdshuset Kronan. Punkterna för stämman omfattar fyllnadsval av internrevisor samt stadgeändringar. Inga andra ärenden kommer att behandlas.

Föredragningslista och handlingar delas ut fyra veckor innan stämman.

Trevlig stämma

Styrelsen vill tacka medlemmarna för en trevlig stämma och samtidigt passa på att tacka Senad Beganovic för hans arbete i styrelsen över de senaste åren. Vi vill även välkomna Mario Romic och Mattias Pettersson in i styrelsen.