Informationsbrev 2020-2

Strax före årsskiftet delades ett nytt informationsbrev ut till föreningens medlemmar. Styrelsen vill särskilt tacka för de initiativ som inkommit under det gångna året och engagemanget som bidrar till att vi fortsatt tillsammans kan utveckla vår förening och boende. God fortsättning önskar Styrelsen!

Tidigare informationsbrev finns publicerade på sidan Dokument.

Informationsbrev 2020-1

Ett nytt informationsbrev har delats ut som bland annat innehåller statusuppdatering kring bastu- och poolrenoveringen och nya skärpta regler vid försummelse av gemensamhetslokalen och spaavdelningen samt information om Com Hems modernisering till helt digitala kanaler.

Tidigare informationsbrev finns publicerade på sidan Dokument.

Handlingar till föreningsstämman

Under helgen har dagordning och handlingar till föreningsstämman den 11 maj delats ut. Materialet finns även att ladda ner digitalt:

  • Dagordning, fullmakt för ombud och poströstningsblankett
  • Årsredovisning 2019 och revisionsberättelse från Grant Thornton
  • Internrevisors berättelse
  • Bilagor (personval samt motion)

Kabel-tv-utbudet blir helt digitalt

Föreningen har kabel-tv via Com Hem. Idag erbjuds både ett analogt och ett digitalt utbud. Under året kommer alla sändningar övergå i digitalt format.

Com Hem meddelar att moderniseringen till helt digitala kanaler kommer ske den till 8 september. Det digitala utbudet är redan tillgängligt och utöver sändningar via vägguttaget ingår grundutbudet i ComHem Play, som gör det möjligt att se samma kanaler i mobilen, på surfplatta och via datorn.

Vad behöver du göra?
Flera veckor innan ändringen börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv tittar du analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under sommaren tittar du redan digitalt och behöver inte göra något.

Läs mer på Com Hems informationssidor för boende. Där finns bl.a. en instruktionsfilm som beskriver övergången.

Föreningsstämma, 11 maj

Måndagen den 11 maj klockan 19:00 hålls ordinarie stämma, i Tomaskyrkan.

Motioner kan lämnas in till styrelsen till och med den 31 mars. Handlingar delas ut senast två veckor innan stämman.

På stämman avhandlas bland annat årsredovisningen, val av styrelse och inkomna motioner. Kontakta valberedningen om du är intresserad att engagera dig i föreningen eller känner en lämplig kandidat.

Anslag om detta har satts upp i trapphusen och gårdshuset Kronan.

Granskning av detaljplan intill Stolplyckan

Föreningen har fått ett utskick från kommunen, gällande granskning av ”Detaljplan i Ekkällan för del av Innerstaden 1:29 m.fl.” (längs Djurgårdsgatan). Granskningen pågår 21 februari – 16 mars 2020. Eventuella synpunkter på förslaget ska ha inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden senast den 16 mars.

Se bifogat dokument samt kommunens webbplats för fullständig information.

Informationsbrev 2019-3

Under veckan delas ett nytt informationsbrev ut, tillsammans nya boendetillstånd för parkeringen vid Tomaskyrkan (giltiga under 2020). Den som behöver fler än ett boendekort är välkommen att hämta det i gårdshuset Kronan den 19 december, klockan 18:00-18:30.

Senaste årets informationsbrev finns publicerade på sidan Dokument.