Ny internetleverantör från 1 oktober

Föreningen har idag Telenor (tidigare Bredbandsbolaget) som internetleverantör. Det avtalet är nu uppsagt och kommer ersättas av Bahnhof den 1 oktober.

Det nya avtalet erbjuder högre kapacitet till lägre pris, upp till 1000 Mbit/s (i båda riktningar) för 90 kr/månad — mot dagens 165 kr/mån. IPTV via Sappa är ett tillval. Det finns även möjlighet att flytta med IP-telefoni. I samband med bytet kommer Telenor begära in befintliga routrar och Bahnhof dela ut nya.

Mer information om hanteringen kommer skickas ut till samtliga boende. Tills vidare, se länkat välkomstbrev från Bahnhof.

Ordinarie stämma 2019

Ikväll hölls föreningens årsstämma. Under mötet valdes en styrelse med Eva Li Lind som ny ordinarie ledamot och Brite Ejnarsson som ny suppleant, samtidigt som Sanna Nilsson och Johan Sagemark avtackades med blommor. Victor Johansson tar över som ordförande efter Karin Wiklund.

De föreslagna stadgeändringarna godkändes och de nya skrivningarna är nu gällande. En uppdaterad version av stadgarna publiceras inom kort på hemsidan.

Radiatorer, termostater och termostatventiler

Föreningen har vattenburen värme. Det kommunala fjärrvärmesystemet värmer upp en intern krets som sedan leds ut till lägenheter, lokaler och gemensamma utrymmen. Vattnet i rörledningarna beror på utetemperaturen — ju kallare ute, desto varmare vatten skickas ut i husen.

På varje radiator sitter en termostat där var och en har möjlighet att justera temperaturen i rummet, genom att strypa värmetillförseln till den temperatur man trivs med. Termostatventilen, innanför vredet, reglerar vattenflödet för att hålla önskad temperatur. Om utetemperaturen sjunker från t.ex. 0 grader till -10 grader så ser ventilen automatiskt till att inomhustemperaturen är densamma. Du ska inte behöva kompensera för detta manuellt.

En radiator överför värme till luften genom konvektion, vilket skapar ett luftflöde som värmer hela rummet. För bästa effekt ska elementen stå fritt för att tillåta maximal cirkulation. Gardiner och möbler som döljer radiatorn hämmar därför dess funktion.

Det är termostaten och termostatventilen som bytts nu under våren. Om du tidigare upplevt det svårt att styra temperaturen kan det ha varit termostatventilen som fastnat och inte kunnat göra sitt jobb.

Problem med e-fakturor i april

Frubo, som hanterar föreningens ekonomiska förvaltning, meddelar att månadens e-fakturor inte gått ut om de ska. I en nyhet på sin hemsida skriver de:

Om e-fakturan inte har nått fram till er internetbank eller att beloppet inte har dragits från ert konto efter den siste april får ni gärna maila till oss, info@frubo.se så ger vi er betalningsuppgifter.
Ingen av de drabbade kommer att få någon påminnelseavgift.

Föreningens styrelse har ingen ytterligare information utan hänvisar eventuella frågor till Frubo.