Gemensamhetslokalen

I gårdshuset Kronan finns en gemensamhetslokal utrustad med kokvrå samt bord och stolar för cirka 30 stycken. Terrassen utanför lokalen ingår inte i bokningen.

Gemensamhetslokalen bokas med hjälp av nyckeltaggen på skärmen i gårdshuset, alternativt via appen eller på hemsida, se Bokningssystemet i Kronan.

För att visa hänsyn till boende i närliggande lägenheter och öka trivseln i vårt område ska nedanstående trivselregler respekteras och följas:

  • Lokalen får nyttjas mellan klockan 6:00-24:00. Lokalen ska vara utrymd klockan 24:00 samt stängd och låst.
  • För att inte störa boende kring gårdshuset ska altandörren ska vara stängd efter klockan 23:00 på fredagar och lördagar. Övriga dagar ska altandörren vara stängd efter klockan 22:00.
  • Lokalen ska återlämnas i städat skick. Städskåpet står precis utanför dörren till gemensamhetslokalen.
  • Det åligger den som hyr lokalen att se till att de personer som vistas i lokalen inte för oväsen och stör grannar genom att vara högljudda på vår gemensamma gård.

Vid försummelse kommer styrelsen att ta ut en avgift på 5000 kronor för att täcka de kostnader som uppstår i samband med misskötseln. Till exempel kostnader för extra städning och utryckning av störningsjouren. Det är bostadsrättsinnehavaren som debiteras. Därtill kan styrelsen besluta att bostadsrättsinnehavaren blir avstängd i 6 månader, från såväl gemensamhetslokalen som spaavdelningen.