Styrelsen

Bostadsrättsföreningen Drabantens styrelse (vald vid stämman 2020-05-11) består av en ordförande, fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelsen sammanträder normal en gång per månad.

Styrelsen består av:

  • Victor Johansson (ordförande)
  • Rebecca Moyo (vice ordförande)
  • Karin Wiklund (kassör)
  • Helena Lundberg (sekreterare)
  • Mario Romic (ledamot)
  • Eva Li Land (ledamot)
  • Mikael Stenbäck (1:a suppleant)
  •  Harald Nilsson (2:a suppleant)

Styrelsen kontaktas enklast genom att skicka ett mail till styrelse@brfdrabanten.se och ordförande nås enklast via info@brfdrabanten.se. På anslag i trapphus och i Kronan samt i föreningens informationsbrev finns även telefonnummer till de förtroendevalda.

inloggning för styrelsen