Styrelsen

Bostadsrättsföreningen Drabantens styrelse (vald vid stämman 2018-05-28) består av en ordförande, fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelsen sammanträder normal en gång per månad.

Styrelsen består av:

  • Karin Wiklund (ordförande)
  • Victor Johansson (vice ordförande)
  • Mario Romic (kassör)
  • Sanna Nilsson (sekreterare)
  • Mattias Pettersson
  • Mikael Stenbäck
  • Harald Nilsson (1:a suppleant)
  • Johan Sagemark (2:a suppleant)

Styrelsen kontaktas enklast genom att skicka ett mail till styrelse@brfdrabanten.se och ordförande nås enklast via info@brfdrabanten.se

inloggning för styrelsen