Styrelsen

Bostadsrättsföreningen Drabantens styrelse (vald vid stämman 2021-05-24) består av
en ordförande, sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen sammanträder ungefär var tredje vecka.

Styrelsen består av:

  • Rebecca Moyo (ordförande)
  • Mario Romic (vice ordförande)
  • Tobias Wang (kassör)
  • Mathias Karlsson (sekreterare)
  • Victor Johansson (ledamot)
  • Sarah Alsaadi (ledamot)
  • Mikael Stenbäck (ledamot)
  • Harald Nilsson (1:a suppleant)
  • Olivia Le Moene (2:a suppleant)
  • Lillemor Åkerblad (3:a suppleant)

Styrelsen kontaktas genom att skicka ett mail till styrelse@brfdrabanten.se
Föreningens ordförande och vice ordförande nås via info@brfdrabanten.se.
På anslag i trapphus och i Kronan samt i föreningens informationsbrev finns även telefonnummer till de förtroendevalda.

inloggning för styrelsen