Revisorer

Bostadsrättsföreningen Drabantens har två revisorer i form av en verksamhetsrevisor samt en internrevisor.

Du kontaktar enklast vår internrevisor, Ulrika Sparre, genom internrevisor@brfdrabanten.se