Organisation

Stämman, som utgörs av samtliga medlemmar, är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ och sammanträder en gång per år vid ordinarie föreningsstämma. Stämman utser föreningens styrelse, suppleanter och revisorer och fastställer stadgarna – föreningens grundläggande regler.

Som medlem kan du lämna förslag till föreningsstämman, det gör du senast 30 dagar innan stämman. Skicka förslaget till styrelsen eller lägg det i brevlådan i gårdshuset Kronan.

Styrelsen arbetar på uppdrag av stämman för att förvalta och underhålla föreningens fastigheter. Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad. Du kan alltid skicka förslag till styrelsen om det är något särskilt du vill ska tas upp.