Dokument

Nedan finns föreningens dokument samlade, till exempel stadgar, årsredovisningar och nyhetsbrev.

Nyinflyttad?
Information för nyinflyttade

Nyhetsbrev
Informationsbrev nr 2018-3
Informationsbrev nr 2018-2
Informationsbrev nr 2018-1

För äldre informationsbrev, kontakta styrelsen.

Stadgar
Stadgar, justerade vid stämman 2015-05-11, redaktionell ändring genomförd vid styrelsemöte 2016-06-20. Orden ”kallelse med” har lagts till i §34, efter föreläggande från Bolagsverket.

Årsredovisningar
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016

Övrigt
Bostadsrättstillägg Försäkringsbrev Länsförsäkringar
Gränsdragningslista, ”Vem ansvarar för vad?”
Mall för motioner till stämman

Om du behöver tillgång till ritningar på fastigheten/lägenheten kontaktar du styrelsen på info@brfdrabanten.se.