FAQ

Här hittar du svaren på en del vanliga frågor som vi brukar få.

Fråga: Hur beställer man taggar, nycklar och fjärrkontroll?

Svar: Certego kan hjälpa till med kopiering av nycklar, köp av låstaggar och fjärrkontroll till garage samt låssmed vid utelåsning (bekostas av den boende).
Vid kopiering av nycklar behöver beställningen gå via styrelsen.


Fråga: Vart vänder man sig för att få hyra förråd eller parkeringsplats?

Svar: Frubo hanterar frågor avseende hyra av förråd och garageplats.


Fråga: Vilka uppgifter behöver jag för att söka ROT-bidrag?

Svar: Fastigheten är uppdelad i två enheter. Port 1-17 tillhör Idrottsgrenen 1; port 21-41 tillhör Idrottsgrenen 2. Föreningens organisationsnummer är 769617-3603.


Fråga: Var finns tvättstugorna?

Svar: Det finns tre tvättstugor i gårdshuset Kronan och två tvättstugor i trapphuset Drabantgatan 25. Dörren in till tvättstugorna finns precis vid trappan, in till höger på bottenplan.


Fråga: Får jag hyra ut i andra hand?

Svar: Vi har en policy som säger att för att vi ska godkänna en ansökan om andrahandsuthyrning behöver styrelsen kontaktas samt att tre villkor måste uppfyllas:
1. Det ska finnas en anledning till uthyrningen som tyder på att ägaren har för avsikt att komma tillbaka (utlandsstudier, tidsbegränsat jobb utomlands…). Provboende med sambo godkänns för avtal på upp till sex månader.
2. Hyresavtalet ska vara tidsbegränsat till max två år (sex månader för provboende med sambo).
3. Hyresgästen ska avsäga sig besittningsskydd (det ska alltså stå i avtalet).

Uthyrning till företag är ej tillåtet.