FAQ

Här hittar du svar på en del vanligt förekommande frågor.

Hur beställer man taggar, nycklar och fjärrkontroll?
Svar: Certego kan hjälpa till med kopiering av nycklar, köp av låstaggar och fjärrkontroll till garage samt låssmed vid utelåsning (bekostas av den boende). För kontakt se kontaktinfo. Vid kopiering av nycklar och beställning av låstaggar behöver beställningen gå via styrelsen.

Vart vänder man sig för att få hyra förråd eller parkeringsplats?
Svar: Frubo hanterar frågor avseende hyra av förråd och garageplats.
För kontakt se kontaktinfo.

Vilka uppgifter behöver jag för att söka ROT-bidrag?
Svar: Fastigheten är uppdelad i två enheter. Port 1-17 tillhör Idrottsgrenen 1; port 21-41 tillhör Idrottsgrenen 2. Föreningens organisationsnummer är 769617-3603.

Hur går jag tillväga för balkinginglasning?
Svar: Föreningen har ansökt om bygglov för inglasning av balkong med typritning och fått godkänt. För att bostadsrättshavare ska få glasa in sin balkong behöver denne söka eget bygglov utifrån typritningen. Instruktioner om hur man gör det samt en offert från Ryds glas finns här. Typgodkännandet finns här.

Vad har föreningen för bredband?
Svar: Föreningen har ett avtal med Bahnhof, om 1000/1000 MBit. Alla boende har tilldelats en router, som tillhör lägenheten. Bahnhofs support nås på 010-510 00 00.