Information avseende städdagar den 24-25 april

Välkommen att delta i föreningens traditionsenliga städdag. Vi hjälps åt att städa gårdarna, rensa ogräs, olja in trädäcket vid Kronan, storstäda gemensamhetslokalen, verkstaden och gymmet samt rensa bort gamla cyklar.

Städdagen är inte obligatorisk utan mer ett sätt för alla att engagera sig i vår förening, göra det fint och umgås med grannarna. Utifrån nuvarande omständigheter med pandemin kommer ingen korvgrillning att ske. Därtill kommer vi att dela in oss i arbetslag om max 8 personer i varje grupp. En i styrelsen utgör gruppledare för respektive arbetslag och tillsammans kommer man överens om vilken dag och tid som städningen ska genomföras under perioden 24-25 april.

Anmälan och mer information kommer att komma ut i vår gemensamma Facebookgrupp.

Rensning av cyklar
Inför städdagen kommer samtliga cyklar markeras med en färgad tejpbit. Om du vill ha kvar din cykel är det viktigt att du plockar bort tejpen. De cyklar som har tejpen kvar på städdagen kommer att rensas bort från cykelrum och cykelställ.

Uppställning av container
Det kommer att finnas en container på gården, vid sopnedkasten, under perioden 21-26 april. Har du några grovsopor som inte får plats i behållarna i grovsoprummet kan du passa på att slänga dem i containern.

Hälsningar,
Styrelsen Brf Drabanten

Information angående föreningsstämma

Ordinarie årsstämma för Brf Drabanten kommer att hållas den 2021-05-24
klockan 19:00. Med anledning av pågående pandemi kommer föreningsstämman att genomföras helt digitalt och röstning sker genom poströstning.

Medlemmar i föreningen kan, genom att skriva en motion, ta upp ämnen för diskussion och lämna förslag till föreningsstämman. Medlem som önskar få ett visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen
senast den 2021-03-31.

Två veckor innan föreningsstämman, delas kallelse med webblänk och lösenord ut tillsammans med handlingar och en blankett för poströstning. Av blanketten framgår hela dagordningen och möjligheten till att rösta Ja eller Nej till de olika motioner som inkommit, årsredovisningen, ny styrelse med mera. Blanketten lämnas in senast den 2021-05-21 i styrelsens brevlåda vid ingången till Kronan.

Vid en digital stämma finns ingen möjlighet att ställa frågor som vid en fysisk stämma. Därför har ni möjlighet att lämna en skriftlig begäran om upplysningar senast tio dagar före årsstämman i föreningens brevlåda. Svaren, det vill säga upplysningarna, kommer att tas upp på stämman samt hållas tillgängliga på hemsidan och skickas till den medlem som begärt upplysningarna.

Vid föreningsstämman kommer en ny styrelse att utses. Är du nyfiken och intresserad på ett uppdrag inom föreningen? Ta då kontakt med valberedningen på valberedning@brfdrabanten.se

Hälsningar,
Styrelsen Brf Drabanten

Informationsbrev 2020-2

Strax före årsskiftet delades ett nytt informationsbrev ut till föreningens medlemmar. Styrelsen vill särskilt tacka för de initiativ som inkommit under det gångna året och engagemanget som bidrar till att vi fortsatt tillsammans kan utveckla vår förening och boende. God fortsättning önskar Styrelsen!

Tidigare informationsbrev finns publicerade på sidan Dokument.

Informationsbrev 2020-1

Ett nytt informationsbrev har delats ut som bland annat innehåller statusuppdatering kring bastu- och poolrenoveringen och nya skärpta regler vid försummelse av gemensamhetslokalen och spaavdelningen samt information om Com Hems modernisering till helt digitala kanaler.

Tidigare informationsbrev finns publicerade på sidan Dokument.

Handlingar till föreningsstämman

Under helgen har dagordning och handlingar till föreningsstämman den 11 maj delats ut. Materialet finns även att ladda ner digitalt:

  • Dagordning, fullmakt för ombud och poströstningsblankett
  • Årsredovisning 2019 och revisionsberättelse från Grant Thornton
  • Internrevisors berättelse
  • Bilagor (personval samt motion)

Kabel-tv-utbudet blir helt digitalt

Föreningen har kabel-tv via Com Hem. Idag erbjuds både ett analogt och ett digitalt utbud. Under året kommer alla sändningar övergå i digitalt format.

Com Hem meddelar att moderniseringen till helt digitala kanaler kommer ske den till 8 september. Det digitala utbudet är redan tillgängligt och utöver sändningar via vägguttaget ingår grundutbudet i ComHem Play, som gör det möjligt att se samma kanaler i mobilen, på surfplatta och via datorn.

Vad behöver du göra?
Flera veckor innan ändringen börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv tittar du analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under sommaren tittar du redan digitalt och behöver inte göra något.

Läs mer på Com Hems informationssidor för boende. Där finns bl.a. en instruktionsfilm som beskriver övergången.

Föreningsstämma, 11 maj

Måndagen den 11 maj klockan 19:00 hålls ordinarie stämma, i Tomaskyrkan.

Motioner kan lämnas in till styrelsen till och med den 31 mars. Handlingar delas ut senast två veckor innan stämman.

På stämman avhandlas bland annat årsredovisningen, val av styrelse och inkomna motioner. Kontakta valberedningen om du är intresserad att engagera dig i föreningen eller känner en lämplig kandidat.

Anslag om detta har satts upp i trapphusen och gårdshuset Kronan.