Renovering

När du ska renovera din lägenhet finns det några saker du behöver tänka på.

  • Om din renovering kräver att vattnet stängs av behöver du höra av dig till Riksbyggen för att få hjälp med det i god tid, gärna en vecka innan. Kontakta Riksbyggens kundtjänst.
  • Allt våtrumsarbete och elarbete ska utföras av behörig personal.
  • All renovering ska göras fackmannamässigt.
  • Ansvaret för renovering och underhåll delas mellan bostadsrättshavare (brh) och bostadsrättsförening (brf) enligt denna gränsdragningslista. Där förtydligas också vad du får och inte får göra i din lägenhet. Till exempel får du inte koppla in eller byta ut något som sitter på de rör som går till radiatorerna/elementen.
Det är bra om du kollar med vår tekniska förvaltare om det är något särskilt du behöver tänka på när du gör just din typ av renovering (vilken sorts köksfläkt du får ha, om du får leda om vatten, vad du får och inte får göra med radiatorer och handdukstorkar, till exempel). Du kan även passa på att kolla så att den hantverkare du tänkt använda dig av inte finns på Riksbyggens svarta lista.