Låssystem

För att komma in i respektive port behöver du använda nyckeltagg eller portkod. Portkoden är unik för varje lägenhet och ger bara tillträde till din egen port. Till övriga portar, liksom till garage, gårdshuset Kronan, tvättstugor, förråd, cykel- och barnvagnsrum används nyckeltaggen.

Om du tappar din tagg meddela Certego snarast så inaktiverar de den så att den inte kan användas av obehöriga. När du flyttar in är det lämpligt att kontrollera att du har fått alla taggar som hör till lägenheten och att du spärrar eventuella taggar du inte har fått. Kontakta även Certego för byte av portkod. Vi rekommenderar att du ändrar portkoden när du flyttar in och därefter minst en gång per år.

För att ändra portkod kontaktar du Certego eller styrelsen. Vi rekommenderar att du ändrar portkoden när du flyttar in och därefter minst en gång per år.

Det finns inga huvudnycklar till lägenheterna. Varje lägenhet har istället en så kallad nyckeltub i ytterdörren. Den har ett lås på utsidan av dörren och en plastkåpa som täcker en kedja med en krok på insidan av dörren. Här kan du hänga en nyckel till lägenheten om du väntar besök av hantverkare eller vaktmästare och inte kan vara hemma. Tänk på att endast hänga en nycket på kedjan, då det inte går att dra ut särskilt stora saker genom nyckeltubshålet.

Riksbyggen och Frubo (Drabantens tekniska och ekonomiska förvaltare) har nyckel till nyckeltuberna och kan efter överenskommelse öppna dem från utsidan och på så vis lämna ut din lägenhetsnyckel till hantverkare. Vid åtgärder föreningen måste göra inne i din lägenhet, som inspektion eller rengöring av ventilation, behöver extern personal komma in i din lägenhet. Då behöver du sätta din nyckel i nyckeltuben om du inte är hemma.