Inneboende

Policy för inneboende gällande antal garageplatser, förråd och taggar till tvättstuga och gemensamma lokaler

I föreningen finns 7 stycken lägenhet som har en uthyrningsdel med egen ytterdörr och 14 stycken med gemensam ytterdörr.  Alla lägenheter med uthyrningsdel har endast ett lägenhetsnummer.

Den som hyr ut en uthyrningsdel i sin lägenhet har huvudansvaret för alla kontrakt om extra förråd eller garage, samt eventuella kostnader som uppkommer i samband med nyttjandet av tvättstuga och gemensamma lokaler i Kronan samt gym och verkstad.

Den som hyr en uthyrningsdel har rätt att:

  • få en egen tagg med egna rättigheter att boka spa, lokal och övernattningslägenhet
  • få medlemskap i gym och verkstad
  • nyttja tvättstugorna

Detta innebär att lägenheten/lägenhetsnumret kan få två uppsättningar taggar som är oberoende av varandra. Alla räkningar går till lägenhetsägaren.

Den som hyr en uthyrningsdel har inte rätt att:

  • teckna ett eget kontrakt på garageplats eller förråd. Ägaren av lägenheten är fri att hyra ut både parkeringsplats och förråd till eventuell hyresgäst.

Garageparkeringsplatser
En parkeringsplats per lägenhet/lägenhetsnummer gäller. Lägenheter som har en uthyrningsdel kan således bara ha en parkeringsplats. Det är ok med en bilplats och en moped/MC-plats. Inga undantag görs från denna policy.

Extraförråd
Det går att hyra fler extraförråd per lägenhet. Om man har två eller fler förråd går lägenhetsinnehavare som inte har förråd före i kön.