Förvaltning/felanmälan

EKONOMISK FÖRVALTNING (FRUBO – Pia Wallin)
Telefon: 013-37 40 80 (kontorstid)
E-post: info@frubo.se
För frågor om avisering av avgifter och hyror, pantsättning av lägenheten med mera.

KÖ OCH AVTAL
För frågor som rör kö och avtal för förråd, garageplatser och däckförvaring, kontakta garage@brfdrabanten.se eller forrad@brfdrabanten.se

FASTIGHETSFÖRVALTNING (Riksbyggen)
Telefon: 0771-860 860 eller www.riksbyggen.se/kundtjanst/

Till Riksbyggen vänder du dig när du behöver hjälp av vaktmästare eller för att felanmäla någonting i eller omkring husen, till exempel skadegörelse eller trasig belysning. Som hyresgäst vänder du dig även till Riksbyggens kundtjänst för felanmälan av lägenhetens inre funktioner.

FELANMÄLAN HISS OCH GARAGEPORT (Nordisk Hiss AB)
Telefon: 013-10 26 30 (dygnet runt)

LÅSSMED  (Certego)
Telefon: 013-17 10 00 (kontorstid)
Telefon: 020-24 00 00 (jour)
E-post: info.linkoping@certego.se
Kopiering av nycklar, köp av extra taggar och fjärrkontroll till garage. Felanmälan av bokningssystemet. Låssmed vid utelåsning (bekostas av den boende).

TRYGGHETSJOUR (Securitas)
Telefon: 013-14 46 96 (jour)
Ring trygghetsjouren om det är för högljutt i en lägenhet efter kl 22:00 söndag-torsdag och kl 23:00 fredag-lördag, om du ser någon som håller på med skadegörelse eller om du av någon annan anledning känner dig otrygg. Det bästa sättet att lösa störning från grannar brukar dock vara att själv ringa på och påtala detta.

TEKNISK FÖRVALTNING (Riksbyggen – Erik Skogh)
Telefon:  013-24 62 36 (kontorstid)
E-post: forvaltare@brfdrabanten.se
Allmänna frågor som rör fastigheten, in- och utflyttning, projektering, renoverings- och ombyggnadsprojekt, samordning ekonomisk/teknisk förvaltning, externa avtal.

BREDBAND (Bahnhof)
Telefon: 010-510 00 00.
Ring till Bahnhofs kundtjänst för alla frågor som rör ditt bredband. Se även deras hemsida för felanmälan och guider: https://www.bahnhof.se/support/

STYRELSEN
Frågor som rör projekt i föreningen, förslag, information eller frågor om vart du skall vända dig. Nås även via telefon enligt anslag i trapphus eller genom att lämna brev i postlådan vid Kronan, men enklast via mejl: styrelse@brfdrabanten.se

VALBEREDNINGEN
För nominering till förtroendeposter inför nästa årsmöte: valberedning@brfdrabanten.se