Bredband

Föreningen har ett gruppanslutningsavtal med Telenor som faktureras på din månadsavi. I avgiften ingår 250/100 MBit Bredband och IP telefoni.

Du behöver teckna ett eget avtal med Telenor. Ange att du vill ansluta dig till gruppanslutningsavtalet för Brf Drabanten. Du får då också en router till din lägenhet.

Telenors support nås på 020-222 222 (öppet alla dagar 8:00-22:00).