Bokningssystemet

Spa, övernattningslägenheten, tvättstugorna 1-3 i Kronan, tvättstugorna 4 och 5 i trapphus 25 samt gemensamhetslokalen kan bokas via webben, en app i telefonen eller på plats vid tvättstugorna.

Bokning via webben eller i appen kräver inloggning med användarnamn och lösenord. Användarnamnet är de tre sista siffrorna i lägenhetsnumret, som står på en blå etikett ovanför din lägenhetsdörr. (Det är inte Skatteverkets fyrsiffriga nummer — t.ex. 1102, 1202 etc. — du ska använda.) Lösenordet är samma som din portkod.

Bokning på webben
Adressen till bokningssidan är https://drabanten.passerkort.se/AptusPortalStyra/
Se föregående stycke för detaljer om inloggning.

Bokning via mobilapp
Bokningsportalen finns som kostnadsfri app för iPhone och Andriod. Sök efter ”Aptus bokning” i din appbutik eller klicka på länkarna för att hämta direkt.

För att komma åt bokningssystemet i mobilen anger du adressen http://drabanten.passerkort.se/bookingservice/bookingservice.svc i det första textfältet och sedan användarnamn samt lösenord enligt instruktionen högre upp på den här sidan.

Du som har uthyrningsrum kan rekvirera tagg och lösenord för uthyrningsrummet.

Om du inte vet vilken portkod du har kan du kontakta info@brfdrabanten.se för att få hjälp.