Bilpool

Brf Drabanten samarbetar med bilpoolen Sunfleet. Det är enkelt för privatpersoner att utnyttja poolen och i dagsläget finns två bilar tillgängliga på parkeringen intill Tomaskyrkan.

Se www.sunfleet.com för bokning och mer information.