Balkonginglasning

Föreningen har ansökt om bygglov för inglasning av balkong med typritning och fått godkänt. För att bostadsrättshavare ska få glasa in sin balkong behöver denne söka eget bygglov utifrån typritningen. Instruktioner om hur man gör det samt en offert från Ryds glas finns här. Typgodkännandet finns här.