Avfallshantering

Hushållssopor
Hushållssopor och Gröna påsen kastas i sopnedkasten i de nedgrävda behållarna i anslutning till vändplanen mellan gårdarna. För dessa behövs en särskild tagg som fås av styrelsen. Påfyllning av Gröna Påsen finns i grovsoprummet.

Återvinning
Återvinning för papper, kartong, plast och glas finns i trähuset vid lekplatsen på stora gården. Om alla ser till att platta till sina förpackningar får vi en effektiv sopsortering, något både föreningens kassa och miljön tjänar på.

El-avfall, batterier och grovsoppor sorteras i grovsoprummet i anslutning till rondellen, vid sopnedkasten. Får dina grovsopor inte plats i tunnorna ansvarar du själv för att frakta bort det. Lämna inget på golvet. Farligt avfall får inte lämnas i grovsoprummet. Du ansvarar själv för att forsla bort ditt farliga avfall.

Ta gärna en extra titt på skyltarna som visar hur du ska sortera.