Andrahandsuthyrning

Vill du hyra ut din lägenhet i andra hand?
En bostadsrättshavare får inte hyra ut sin lägenhet i andra hand utan tillstånd från Brf Drabantens styrelse. Begär inte bostadsrättshavaren ett tillstånd finns risken att den tvingas sälja sin bostad och flytta.

Ansökan om andrahandsuthyrning ska lämnas in på följande blankett – ansökan om tillstånd till upplåtelse av bostadsrättslägenhet i andra hand. Av ansökan ska skälet anges till upplåtelsen, under vilken period det avser samt namnet på den till vilken
lägenheten ska upplåtas i andra hand.

Styrelsen tar beslut inom en månad från det att ansökan har inkommit. Godkänner inte styrelsen andrahandsuthyrningen kommer styrelsen meddela skälen därtill. Bostadsrättshavaren har då möjlighet att överklaga till Hyresnämnden.

Föreningens policy för uthyrning i andra hand
Föreningen kan godkänna uthyrning i andrahand om följande tre villkor är uppfyllda:
1. Det ska finnas en anledning till uthyrningen som tyder på att bostadsrättshavaren har för avsikt att komma tillbaka såsom utlandsstudier, tidsbegränsat jobb utomlands med mera. Provboende med sambo godkänns för avtal på upp till sex månader.
2. Hyresavtalet ska vara tidsbegränsat till max två år (sex månader för provboende med sambo).
3. Hyresgästen ska avsäga sig besittningsskydd (det ska alltså stå med i hyresavtalet).

Avgift vid andrahandsuthyrning
Styrelsen har beslutat att ta ut en avgift för andrahandsuthyrning. Det innebär att bostadsrättshavaren som ska hyra ut sin lägenhet i andra hand får betala en engångsavgift om 1000 kronor. Avgiften motsvarar den administrativa kostnad som Frubo fakturerar till föreningen.

Viktigt att tänka på vid uthyrning i andra hand
När bostadsrättshavaren hyr ut sin lägenhet i andra hand blir bostadsrättshavaren hyresvärd medan den som hyr blir hyresgäst. Det innebär att bostadsrättshavaren (i egenskap av hyresvärd) har ett ansvar inför föreningen. Hyresgästen i sin tur har ett ansvar inför hyresvärden. Det är viktigt att hyresvärden tar hänsyn till de regler som finns i lagen som framförallt rör hyresavtal och hyresgästens besittningsskydd. 

Att ha inneboende i lägenheten (när bostadsrättshavaren bor kvar i lägenheten) är i regel tillåtet och kräver inget tillstånd från styrelsen, läs mer under fliken Inneboende.