Vanliga frågor

Fråga: Vilka uppgifter behöver jag för att söka ROT-bidrag?

Svar: Fastigheten är uppdelad i två enheter. Port 1-17 tillhör Idrottsgrenen 1; port 21-41 tillhör Idrottsgrenen 2. Föreningens organisationsnummer är 769617-3603.


Fråga: Var finns tvättstugorna?

Svar: Det finns tre tvättstugor i gårdshuset Kronan och två tvättstugor i trapphuset Drabantgatan 25. Dörren in till tvättstugorna finns precis vid trappan, in till höger på bottenplan.


Fråga: Hur kommer jag i kontakt med styrelsen?

Svar: Se sidan om styrelsen. För felanmälan se sidan om förvaltning och felanmälan.


Fråga: Finns det fiber indraget till lägeneterna?

Svar: Ja. Se Bredband.


Fråga: Får jag hyra ut i andra hand?

Svar: Vi har en policy som säger att för att vi ska godkänna en ansökan om andrahandsuthyrning behöver styrelsen kontaktas samt att tre villkor måste uppfyllas:
1. Det ska finnas en anledning till uthyrningen som tyder på att ägaren har för avsikt att komma tillbaka (utlandsstudier, tidsbegränsat jobb utomlands…). Provboende med sambo godkänns för avtal på upp till sex månader.
2. Hyresavtalet ska vara tidsbegränsat till max två år (sex månader för provboende med sambo).
3. Hyresgästen ska avsäga sig besittningsskydd (det ska alltså stå i avtalet).

Uthyrning till företag är ej tillåtet.