Information om föreningens skyddsrum och beredskap

Styrelsen har mottagit en del frågor med anledning av situationen som sker i vår omvärld. Nedan följer information kring skyddsrum och beredskap.

Vart hittar jag skyddsrum?
I händelse av krig räknas de svenska skyddsrummen som allmän plats. Det innebär att vem som helst kan söka skydd i vilket skyddsrum som helst. 

I föreningen finns det skyddsrum i port 5 (verkstadsutrymme) och port 3 (förrådsutrymme) samt ett i garaget vid MC plats nr 92. Skyddsrummen är märkta med skyddsrumsskylt (en skylt med en orange ruta med en blå triangel). Använda även gärna MSB:s skyddsrumskarta för att identifiera andra skyddsrum som finns i närheten (https://www.msb.se/sv/verktyg–tjanster/skyddsrumskarta/)

Föreningens skyddsrum ska kunna iordningställas på 48 timmar. Det innebär att allt innehåll flyttas med gemensamma krafter till garaget. Därtill ansvarar föreningen för att varje skyddsrum har ett förråd med utrustning, verktyg och instruktioner samt att vattenkärl och toalettkärl kommer på plats.

Observera att det inte är aktuellt att ställa iordning skyddsrummen nu. Det är något som sker först ifall regeringen fattar beslut om höjd beredskap.

Hur kan jag själv förbereda mig?
På MSB:s hemsida (https://www.msb.se/) finns det information om hur man som enskild kan förbereda sig för en kris eller eventuellt krig samt vad som kan vara bra att ta med sig till ett skyddsrum.

I broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” finner du tips för din hemberedskap och ger dig en uppdatering på hur du kan se över din egen beredskap för kriser av olika slag. Broschyren finns även att ladda ner på MSB:s hemsida (https://www.msb.se/sv/publikationer/om-krisen-eller-kriget-kommer/)