Föreningsstämma 23 maj

Måndagen den 23 maj klockan 19:00 hålls ordinarie stämma i Tomaskyrkan.

Motioner kan lämnas in till styrelsen till och med den 30 april.*
Handlingar delas ut senast två veckor innan stämman.

På stämman avhandlas bland annat års­redovisningen, val av styrelse och inkomna motioner. Kontakta valberedningen om du är intresserad att engagera dig i föreningen eller känner en lämplig kandidat. Skicka motioner till styrelse@brfdrabanten.se och kandidater till valberedning@brfdrabanten.se, alternativt använd brevlådan utanför gårdshuset Kronan.

*Enligt föreningens stadgar ska medlem som önskar få visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före mars månads utgång. Styrelsen inser att detta inte har förankrats tillräckligt tydligt inför årets stämma och ger nu möjlighet att inkomma med motioner före april månads utgång istället.

Inbjudan till städdag 23 april

Den traditionsenliga städdagen kommer att äga rum den 23 april med start klockan 10:00. Samling vid Kronan.
Vi städar gårdarna, rensar ogräs, oljar in trädäcket, storstädar gemensamhetslokalen, verkstaden och gymmet samt rensar bort gamla cyklar, sådant som står i trapphus och gångar vid förråd. Det hela avslutas med korvgrillning.

Container
En sopcontainer kommer att finnas uppställd vid sopnedkasten från och med
den 20 april. Så passa på att rensa hemma och i förråd.
Ett hett tips är att se till att allt du vill ha kvar är i ditt förråd eller din lägenhet,
inte i trapphus eller bredvid förråd där det kommer att bli bortstädat.

Cykelrensning
Innan städdagen kommer samtliga cyklar markeras med en färgglad tejpbit.
Om du vill ha kvar din cykel tar du bort tejpbiten.
Alla cyklar som har tejpen kvar på städdagen kommer att rensas bort.

Dåligt samvete?
Städdagen är inte obligatorisk utan mer ett sätt för alla att engagera sig lite i vår förening, göra det fint och umgås lite med grannarna. Om man inte kan eller vill men får lite dåligt samvete erbjuder vi möjligheten att köpa sig fri från sitt dåliga samvete.

Swisha valfritt belopp till 076-170 86 41 så går pengarna till korvgrillningen för de som deltar på städdagen och det som blir över blir till fika på årsstämman.

Information om föreningens skyddsrum och beredskap

Styrelsen har mottagit en del frågor med anledning av situationen som sker i vår omvärld. Nedan följer information kring skyddsrum och beredskap.

Vart hittar jag skyddsrum?
I händelse av krig räknas de svenska skyddsrummen som allmän plats. Det innebär att vem som helst kan söka skydd i vilket skyddsrum som helst. 

I föreningen finns det skyddsrum i port 5 (verkstadsutrymme) och port 3 (förrådsutrymme) samt ett i garaget vid MC plats nr 92. Skyddsrummen är märkta med skyddsrumsskylt (en skylt med en orange ruta med en blå triangel). Använda även gärna MSB:s skyddsrumskarta för att identifiera andra skyddsrum som finns i närheten (https://www.msb.se/sv/verktyg–tjanster/skyddsrumskarta/)

Föreningens skyddsrum ska kunna iordningställas på 48 timmar. Det innebär att allt innehåll flyttas med gemensamma krafter till garaget. Därtill ansvarar föreningen för att varje skyddsrum har ett förråd med utrustning, verktyg och instruktioner samt att vattenkärl och toalettkärl kommer på plats.

Observera att det inte är aktuellt att ställa iordning skyddsrummen nu. Det är något som sker först ifall regeringen fattar beslut om höjd beredskap.

Hur kan jag själv förbereda mig?
På MSB:s hemsida (https://www.msb.se/) finns det information om hur man som enskild kan förbereda sig för en kris eller eventuellt krig samt vad som kan vara bra att ta med sig till ett skyddsrum.

I broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” finner du tips för din hemberedskap och ger dig en uppdatering på hur du kan se över din egen beredskap för kriser av olika slag. Broschyren finns även att ladda ner på MSB:s hemsida (https://www.msb.se/sv/publikationer/om-krisen-eller-kriget-kommer/)