Information kring SPA-anläggningen

Tyvärr har vår bastu återigen gått sönder, denna gång på grund av skadegörelse. Styrelsen vet i dagsläget inte vem som har orsakat skadegörelsen och påbörjar nu arbetet med att hitta ett nytt bastuaggregat.

Med anledning av skadegörelsen väljer styrelsen att plocka bort de sena tiderna ur bokningssystemet (klockan 22-00).