Information avseende städdagar den 24-25 april

Välkommen att delta i föreningens traditionsenliga städdag. Vi hjälps åt att städa gårdarna, rensa ogräs, olja in trädäcket vid Kronan, storstäda gemensamhetslokalen, verkstaden och gymmet samt rensa bort gamla cyklar.

Städdagen är inte obligatorisk utan mer ett sätt för alla att engagera sig i vår förening, göra det fint och umgås med grannarna. Utifrån nuvarande omständigheter med pandemin kommer ingen korvgrillning att ske. Därtill kommer vi att dela in oss i arbetslag om max 8 personer i varje grupp. En i styrelsen utgör gruppledare för respektive arbetslag och tillsammans kommer man överens om vilken dag och tid som städningen ska genomföras under perioden 24-25 april.

Anmälan och mer information kommer att komma ut i vår gemensamma Facebookgrupp.

Rensning av cyklar
Inför städdagen kommer samtliga cyklar markeras med en färgad tejpbit. Om du vill ha kvar din cykel är det viktigt att du plockar bort tejpen. De cyklar som har tejpen kvar på städdagen kommer att rensas bort från cykelrum och cykelställ.

Uppställning av container
Det kommer att finnas en container på gården, vid sopnedkasten, under perioden 21-26 april. Har du några grovsopor som inte får plats i behållarna i grovsoprummet kan du passa på att slänga dem i containern.

Hälsningar,
Styrelsen Brf Drabanten