Informationsbrev 2020-2

Strax före årsskiftet delades ett nytt informationsbrev ut till föreningens medlemmar. Styrelsen vill särskilt tacka för de initiativ som inkommit under det gångna året och engagemanget som bidrar till att vi fortsatt tillsammans kan utveckla vår förening och boende. God fortsättning önskar Styrelsen!

Tidigare informationsbrev finns publicerade på sidan Dokument.