Informationsbrev 2020-1

Ett nytt informationsbrev har delats ut som bland annat innehåller statusuppdatering kring bastu- och poolrenoveringen och nya skärpta regler vid försummelse av gemensamhetslokalen och spaavdelningen samt information om Com Hems modernisering till helt digitala kanaler.

Tidigare informationsbrev finns publicerade på sidan Dokument.