Föreningsstämma, 11 maj

Måndagen den 11 maj klockan 19:00 hålls ordinarie stämma, i Tomaskyrkan.

Motioner kan lämnas in till styrelsen till och med den 31 mars. Handlingar delas ut senast två veckor innan stämman.

På stämman avhandlas bland annat årsredovisningen, val av styrelse och inkomna motioner. Kontakta valberedningen om du är intresserad att engagera dig i föreningen eller känner en lämplig kandidat.

Anslag om detta har satts upp i trapphusen och gårdshuset Kronan.