Kabel-tv-utbudet blir helt digitalt

Föreningen har kabel-tv via Com Hem. Idag erbjuds både ett analogt och ett digitalt utbud. Under året kommer alla sändningar övergå i digitalt format.

Com Hem meddelar att moderniseringen till helt digitala kanaler kommer ske den till 8 september. Det digitala utbudet är redan tillgängligt och utöver sändningar via vägguttaget ingår grundutbudet i ComHem Play, som gör det möjligt att se samma kanaler i mobilen, på surfplatta och via datorn.

Vad behöver du göra?
Flera veckor innan ändringen börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv tittar du analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under sommaren tittar du redan digitalt och behöver inte göra något.

Läs mer på Com Hems informationssidor för boende. Där finns bl.a. en instruktionsfilm som beskriver övergången.

Föreningsstämma, 11 maj

Måndagen den 11 maj klockan 19:00 hålls ordinarie stämma, i Tomaskyrkan.

Motioner kan lämnas in till styrelsen till och med den 31 mars. Handlingar delas ut senast två veckor innan stämman.

På stämman avhandlas bland annat årsredovisningen, val av styrelse och inkomna motioner. Kontakta valberedningen om du är intresserad att engagera dig i föreningen eller känner en lämplig kandidat.

Anslag om detta har satts upp i trapphusen och gårdshuset Kronan.