Granskning av detaljplan intill Stolplyckan

Föreningen har fått ett utskick från kommunen, gällande granskning av ”Detaljplan i Ekkällan för del av Innerstaden 1:29 m.fl.” (längs Djurgårdsgatan). Granskningen pågår 21 februari – 16 mars 2020. Eventuella synpunkter på förslaget ska ha inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden senast den 16 mars.

Se bifogat dokument samt kommunens webbplats för fullständig information.