Fartdämpare i valven

I ett försök att sänka farten och därmed minska olycksrisken har det på prov lagts ut fartdämpande hinder på marken i valven från gården ut mot angränsande cykelbanor. Initialt är det i tre av valven där fartdämpare lagts ut.