Cykelpumpen flyttad till garaget

Tidigare fanns en cykelpump i anslutning till ingång i gårdshuset Kronan. På grund av driftsproblem har den nu tagits bort. Pumpen i garaget, till höger om ingången från trapphus 5 (intill verkstaden), har kompletterats med tillbehör för att fungera tillsammans cykelventiler.