Betala parkeringen med MobilPark-appen

Det är numera möjligt att betala rabatterad boendeparkering vid Tomaskyrkan via Q-Parks app MobilPark, som finns både för iPhone och Android. Välj ”Boende” och lägg som tidigare boendeparkeringskortet i framrutan. Taxan är 5 kr/timma eller 30 kr/dygn.

I appen väljs parkering ”6061” och en beräknad sluttid, som kan sedan kan förlängas eller avslutas i förtid. Det blir alltså enklare att bara betala för tiden du nyttjar parkeringsplatsen samtidigt som stressen att missa parkeringstiden minskar.

Senare under året kommer den fysiska automaten att tas bort, då den är uttjänt. Fram till dess är det möjligt att betala både med kort och via appen.