Radiatorer, termostater och termostatventiler

Föreningen har vattenburen värme. Det kommunala fjärrvärmesystemet värmer upp en intern krets som sedan leds ut till lägenheter, lokaler och gemensamma utrymmen. Vattnet i rörledningarna beror på utetemperaturen — ju kallare ute, desto varmare vatten skickas ut i husen.

På varje radiator sitter en termostat där var och en har möjlighet att justera temperaturen i rummet, genom att strypa värmetillförseln till den temperatur man trivs med. Termostatventilen, innanför vredet, reglerar vattenflödet för att hålla önskad temperatur. Om utetemperaturen sjunker från t.ex. 0 grader till -10 grader så ser ventilen automatiskt till att inomhustemperaturen är densamma. Du ska inte behöva kompensera för detta manuellt.

En radiator överför värme till luften genom konvektion, vilket skapar ett luftflöde som värmer hela rummet. För bästa effekt ska elementen stå fritt för att tillåta maximal cirkulation. Gardiner och möbler som döljer radiatorn hämmar därför dess funktion.

Det är termostaten och termostatventilen som bytts nu under våren. Om du tidigare upplevt det svårt att styra temperaturen kan det ha varit termostatventilen som fastnat och inte kunnat göra sitt jobb.