Ordinarie stämma 2019

Ikväll hölls föreningens årsstämma. Under mötet valdes en styrelse med Eva Li Lind som ny ordinarie ledamot och Brite Ejnarsson som ny suppleant, samtidigt som Sanna Nilsson och Johan Sagemark avtackades med blommor. Victor Johansson tar över som ordförande efter Karin Wiklund.

De föreslagna stadgeändringarna godkändes och de nya skrivningarna är nu gällande. En uppdaterad version av stadgarna publiceras inom kort på hemsidan.