Gymrenoveringen – uppdatering

Renoveringen kommer fortsätta till och med torsdagen den 28 februari.

När gymmet öppnar igen kommer öppettiderna vara 06:00-22:00, som en ytterligare en åtgärd att minska eventuella störningar för intilliggande lägenheter. Utanför dessa tider kommer det inte gå att komma in i gymmet.

Informationsträff, 25 feb.

Efter de frågor som kommit upp i samband med åtgärderna att hålla trapphus och loftgångar fria bjuder styrelsen in till en informationsträff tillsammans med Linköpings Brandservice, som föreningen anlitar som del i det systematiska brandskyddsarbetet.

TID: måndagen 25 februari, 19:00
PLATS: gårdshuset Kronan

Anslag om detta finns uppsatta i trapphusen samt på anslagstavlan i Kronan.