Beslut extra föreningsstämma, 5 november

Ikväll hölls den utannonserade extra föreningsstämman. På dagordningen fanns fyllnadsval av internrevisor samt beslut om stadgeändringar.

Sammanfattning:

  • Thomas Gustafsson valdes till internrevisor.
  • Ett andra beslut om stadgans 10§ godkändes och ändringarna blir nu införda.
  • Ett första beslut om nya stadgeändringar godkändes. (Det krävs ett andra beslut på vårens ordinarie stämma innan de blir gällande.)

Protokollet blir tillgängligt i gårdshuset Kronan inom ett par veckor.