Extra föreningsstämma, 5 november

Måndagen den 5 november 19:00 hålls extra föreningsstämma i gemensamhetslokalen i gårdshuset Kronan. Punkterna för stämman omfattar fyllnadsval av internrevisor samt stadgeändringar. Inga andra ärenden kommer att behandlas.

Föredragningslista och handlingar delas ut fyra veckor innan stämman.