Storstädning av garaget

Det är storstädning av garaget måndagen den 19/6. Alla bilar måste vara ute ur garaget mellan 08.00-16.00. Parkera i första hand på parkeringen vid Tomaskyrkan, i andra hand på föreningens övriga mark. Tänk på att färdtjänst och utryckningsfordon måste kunna komma fram!

Marken innanför cykelbanan är vår, marken utanför är kommunens. Du får parkera på vår mark utan att få böter den aktuella dagen.