Detaljplan för området

Detaljplanen för området kring Stolplyckan är ute på samråd under perioden 19/6-27/8

Samrådshandlingarna finns här: http://www.linkoping.se/stadsplanering-och-trafik/detaljplanering/pagaende-dp—samrad/mallsida–dp-ej-publicerad52/