För din säkerhet – utbildning

Kvällarna 2:e och 9:e mars kommer Försvarsutbildarna till Kronan för informationsträffen -”För din säkerhet”. Kursen pågår 18.00-21.00 båda gångerna. Deltagarna får som genomför båda gångerna får en fin första hjälpen väska och ett intyg.

Utbildningen är gratis och ges på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Läs mer här:

http://www.forsvarsutbildarna.se/civilt_kr…/for-din-sakerhet