Motionera till stämman

Den 16/5 är det årsstämma i Brf Drabanten. Vill du skriva en motion till stämman ska den vara inlämnad till styrelse@brfdrabanten.se eller i brevlådan utanför gårdshuset Kronan senast 30 dagar innan stämman.

En motion kan handla om något du vill att föreningen eller styrelsen ska göra, regler du vill ändra eller införa, stadgar du vill ändra eller lägga till, förslag du vill att stämman ska ta ställning till eller liknande.

Det finns en mall för motioner på den här sidan: http://www.brfdrabanten.se/foreningen/dokument/