Motionera till stämman

Den 16/5 är det årsstämma i Brf Drabanten. Vill du skriva en motion till stämman ska den vara inlämnad till styrelse@brfdrabanten.se eller i brevlådan utanför gårdshuset Kronan senast 30 dagar innan stämman.

En motion kan handla om något du vill att föreningen eller styrelsen ska göra, regler du vill ändra eller införa, stadgar du vill ändra eller lägga till, förslag du vill att stämman ska ta ställning till eller liknande.

Det finns en mall för motioner på den här sidan: http://www.brfdrabanten.se/foreningen/dokument/

Valberedningen är igång

Årets ordinarie stämma äger rum den 16/5. Stämman väljer styrelseordförande, styrelsemedlemmar och -suppleanter samt valberedning och revisorer. För dig som vill vara med och bestämma hur det ska vara i föreningen framöver är det hög tid att kontakta valberedningen och anmäla ditt intresse. Skicka din intresseanmälan till valberedning@brfdrabanten.se eller kontakta någon av valberedarna direkt: Anne Wahlström, Håkan Stenbäck, Karin Gibson eller Mattias Pettersson.

Är du nyfiken på arbetet på någon av förtroendeposterna kan du kontakta någon som sitter på en sådan post nu så svarar vi på dina frågor, till exempel via styrelse@brfdrabanten.se