Kom ihåg extrastämman

Ni kommer väl ihåg att det är extra föreningsstämma den 26/10 kl 19.00 i Tomaskyrkan?

En stadgeändring ska klubbas. Läs förslaget här.

Information om det ekonomiska läget, årets avgiftshöjning, läget med dagislokalen på stora gården och efter mötet en diskussion om inglasning av balkonger.

Välkommen!
//Styrelsen