Kom ihåg extrastämman

Ni kommer väl ihåg att det är extra föreningsstämma den 26/10 kl 19.00 i Tomaskyrkan?

En stadgeändring ska klubbas. Läs förslaget här.

Information om det ekonomiska läget, årets avgiftshöjning, läget med dagislokalen på stora gården och efter mötet en diskussion om inglasning av balkonger.

Välkommen!
//Styrelsen

Liten rapport om fläktproblemet.

Det är drygt 30 lägenheter som fått besked om felaktig fläkt. Vi tror att flertalet går att komplettera med särskilt spjäll. Några lägenheter har inte kunnat besiktigas än.
Vi räknar med att kunna erbjuda en budgetlösning till de flesta inom kort.
De berörda kommer att få ett besked.
Om någon vet med sig att ni har en motorfläkt i lägenheten som inte blivit besiktigad ber vi er meddela info@brfdrabanten.se snarast.