Förtydligande om fläktar

Det har gått ut en lapp till flera boende om att de troligtvis har en felaktig köksfläkt. Lappen är onödigt hårt formulerad. Det kan mycket väl vara så att du har rätt fläkt. Låt inspektören dubbelkolla det, bara.

Det som kommer att ske 21-23 september är en dubbelkoll på grund av otydligheter i senaste inspektionsprotokollet.

Inspektören som genomför dubbelkollen har instruerats att lämna en lapp i alla lägenheter han besöker. Några har verkligen felaktiga fläktar och de kommer att få meddelande om det. Alla andra får ett meddelande om att de har rätt sorts fläkt. Tills ni fått veta är det bara att sitta lugnt i båten.

Ni som får meddelande om att ni har en felaktig fläkt och vill diskutera saken får gärna höra av er till info@brfdrabanten.se eller direkt till ordförande.

Ursäkta röran