Utlysning av stämma

Nästa föreningsstämma blir den 26/10 klockan 19.00 i Tomaskyrkan.

På vårens föreningsstämma togs beslut om stadgeändringar. Stadgeändringar måste röstas igenom av två, på varandra följande, föreningsstämmor för att börja gälla. Förra året kom nya redovisningsregler som påverkat våra stadgar. De stadgeändringar som krävs av de nya redovisningsreglerna behöver börja gälla innan nyår. Därför behöver vi hålla en till föreningsstämma i år. Styrelsen kommer att passa på att informera om lite ditt och datt och hoppas att alla medlemmar kommer och ställer frågor och är med och beslutar! Kallelse med stämmohandlingar kommer ut i brevlådan ett par veckor innan.