Tätt runt elementrören?

Är det helt tätt runt rören som leder från elementen i din lägenhet och genom golvet till grannen under?

Det har visat sig att vissa lägenheter har springor runt de elementrör som går mellan lägenheterna. Detta innebär att en del ljud från grannar under eller över sprider sig genom golv och tak. Skulle någon lägenhet stå i lågor kan det också sprida sig giftig gas mellan lägenheterna. Kontrollera att det är tätt runt de elementrör som går från och till din lägenhet. Finns det glipor anmäler du det till info@brfdrabanten.se. Styrelsens avsikt är att ta in experthjälp för att täta runt rören i samband med att luftflödena i alla lägenheter justeras in.