Hiss- och garageportservice

Det är numera Nordisk Hiss som tar hand om service för både våra hissar och vår garageport. Nytt nummer för felanmälan är 013-10 26 30. Numret finns även anslaget i trapphusen.