Tätt runt elementrören?

Är det helt tätt runt rören som leder från elementen i din lägenhet och genom golvet till grannen under?

Det har visat sig att vissa lägenheter har springor runt de elementrör som går mellan lägenheterna. Detta innebär att en del ljud från grannar under eller över sprider sig genom golv och tak. Skulle någon lägenhet stå i lågor kan det också sprida sig giftig gas mellan lägenheterna. Kontrollera att det är tätt runt de elementrör som går från och till din lägenhet. Finns det glipor anmäler du det till info@brfdrabanten.se. Styrelsens avsikt är att ta in experthjälp för att täta runt rören i samband med att luftflödena i alla lägenheter justeras in.

Köhantering

Styrelsen tar över köhantering och nya avtal för nya förråd och garageplatser samt för däckförvaringen. Kontakta info@brfdrabanten.se.

I samband med detta tar vi bort kön för att få en andra plats i garaget. Det tycks aldrig bli någon plats ledig tillräckligt länge eftersom den som inte har någon plats alls får företräde till lediga platser.